První výzva k předkládání strategických projektů z uhelných regionů se týká deseti projektů z Karlovarského kraje

Menu