Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitosti před tím, než je vidí ostatní.

Dosáhnout cílů roku 2030 znamená zejména zvýšit hospodářský výkon kraje, zastavit úbytek obyvatelstva, nastartovat změnu jeho vzdělanostní a věkové skladby, zkvalitnit životní prostředí a snížit emise skleníkových plynů.

Zásadním impulzem pro změnu v regionu je celospolečenská výzva k dosahování klimatické neutrality a postupný útlum těžby hnědého uhlí a s tím související změna produkce elektřiny v regionu.

Ekonomická transformace

Hospodářství kraje vyžaduje málo kvalifikované pracovníky, vysoký podíl málo kvalifikované populace nahrává rozvoji nenáročné produkce. Vysoce kvalifikovaní lidé z kraje odcházejí a populace stárne. Cílem ekonomické transformace je změna skladby hospodářského výkonu kraje tak, aby se Karlovarský kraj postupně vyrovnával ostatním regionům ČR.

Regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec a jeho okolí

Regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec a jeho okolí

Plánovaný
Otevřít Regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec a jeho okolí

Společenská transformace

Kraj se potýká s velmi negativním demografickým vývojem, způsobeným migrací a stárnutím obyvatelstva. Zároveň má relativně nepříznivé vzdělanostní složení obyvatel. Cílem společenské transformace je zastavení odlivu mladých lidí z regionu a změna vzdělanostní skladby obyvatelstva. Znamená to mj. vytvoření kvalitních podmínek pro život rodin i jednotlivců každého věku a zásadní snížení počtu a velikosti sociálně (a digitálně) vyloučených komunit.

Centrum lázeňského výzkumu

Centrum lázeňského výzkumu

Plánovaný
Otevřít Centrum lázeňského výzkumu

Environmentální a klimatická transformace

Dosažení klimatické neutrality do roku 2050 vyžaduje radikální změny v hospodářství, proměnu energetiky, vývoj a využití nových technologií. Cílem růstu kvality životního prostředí a klimatické transformace je snížení podílu KVK na emisní bilanci skleníkových plynů a zvýšení podílu ekosystémových služeb na vytváření dobrých podmínek pro život lidí v regionu.

Menu