Hodnocení bez výhrad posunulo další tři strategické projekty k dalšímu posouzení

Menu