Monitorovací výbor OPST schválil kritéria pro další dotační výzvy a navštívil strategické projekty

Menu