Aktuality

příručka

23. 1. 2024

TSI projekt - Příručka příkladů dobré praxe

Příručka příkladů dobré praxe vznikla jako jeden z výstupů projektu Technical Support Instrument ("TSI projekt") Ministerstva pro místní rozvoj na podporu implementace spravedlivé transformace, zejm. pak Operačního programu Spravedlivá transformace.
Otevřít TSI projekt - Příručka příkladů dobré praxe
seminář

12. 1. 2024

Jak se mohou malé subjekty zapojit do procesu transformace? Odpovědi nabídne seminář

Frankfurt School, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s Karlovarským krajem pořádají seminář s názvem Zapojení „malých“ subjektů do procesu spravedlivé transformace...
Otevřít Jak se mohou malé subjekty zapojit do procesu transformace? Odpovědi nabídne seminář
4K podal žádost

3. 1. 2024

Další strategický projekt do OPST byl podán. 4K podpoří transformaci regionu

Do Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) byl podán další strategický projekt Karlovarského kraje, a sice „Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář - 4K“. Cílem je podpora začínajících podnikatelů, zvyšování jejich kompetencí a zároveň vytvoření kapacity pro...
Otevřít Další strategický projekt do OPST byl podán. 4K podpoří transformaci regionu
Keramka podala žádost

21. 12. 2023

Další strategický projekt Karlovarského kraje míří na ministerstvo, tentokrát se jedná o projekt keramky

Karlovarský kraj poslal na Ministerstvo životního prostředí další žádost o dotaci na realizaci strategického projektu v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (dále OPST). Druhý projekt, jehož nositelem je právě Karlovarský kraj, nese název Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprům...
Otevřít Další strategický projekt Karlovarského kraje míří na ministerstvo, tentokrát se jedná o projekt keramky
KIC podal žádost

21. 12. 2023

Karlovarský kraj podal první ze svých strategických projektů do Operačního programu Spravedlivá transformace

Karlovarský kraj podal na Ministerstvo životního prostředí žádost o první ze svých strategických projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Jedná se o zásadní krok pro získání finanční podpory na realizaci projektu Karlovarské inovační centrum (dále KIC), jehož nositelem je právě...
Otevřít Karlovarský kraj podal první ze svých strategických projektů do Operačního programu Spravedlivá transformace
ILAB podal žádost

21. 12. 2023

Významný krok k transformaci vědy a výzkumu v Karlovarském kraji. Institut lázeňství a balneologie podal strategický projekt

Projekt Institutu lázeňství a balneologie (ILaB) „Centrum lázeňského výzkumu“ je prvním krajským strategickým projektem, který byl předložen k posouzení v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Hlavním cílem je vznik prostředí a infrastruktury pro realizaci vědecko-výzkumných aktivit v...
Otevřít Významný krok k transformaci vědy a výzkumu v Karlovarském kraji. Institut lázeňství a balneologie podal strategický projekt
Veletrh2023

21. 12. 2023

Veletrh dotačních příležitostí přilákal šest desítek zájemců o konzultace

Na konci měsíce listopadu uspořádal Karlovarský kraj a Regionální stálá konference ve spolupráci s Agenturou CzechInvest Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením na podnikání. V prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary se sešlo 15 institucí v roli konzultantů a zhruba 60 návštěvníků, kteří se při...
Otevřít Veletrh dotačních příležitostí přilákal šest desítek zájemců o konzultace
Roadshow

21. 12. 2023

Jak na podporu z OPST, přiblížila podnikatelům série seminářů

Karlovarský kraj ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, agenturou CzechInvest a dalšími partnery uspořádaly v průběhu podzimu sérii seminářů s názvem Roadshow Spravedlivá transformace. Pro malé a střední podnikatele je v Operačním programu Spravedlivá transformace (OPST) připraven...
Otevřít Jak na podporu z OPST, přiblížila podnikatelům série seminářů
Menu