Aktuality

Přehled operačních programů v novém programovém období 2021-2027

10. 1. 2022

Přehled operačních programů v novém programovém období 2021-2027

Přinášíme aktuální přehled nových evropských operačních programů v programovém období 2021-2027. V přílohách naleznete nejen přehled těchto programů, nýbrž také Priority politiky soudržnosti v období 2021-2027, ze kterých operační programy vycházejí.  Veškeré informace o programovém období...
Otevřít Přehled operačních programů v novém programovém období 2021-2027
Výměnný program uhelných regionů EU

7. 1. 2022

Výměnný program uhelných regionů EU

ExchangeEU je výměnný program pro regiony zasažené těžbou uhlí, lignitu, rašeliny a ropné břidlice ze všech 27 zemí EU. Program poskytuje příležitost pro setkání mezi dvěma účastníky s cílem vytvořit dlouhodobá propojení, která mohou urychlit přechod na čistou energii v různých regionech EU. Pods...
Otevřít Výměnný program uhelných regionů EU
Zvláštní režim pro spravedlivou transformaci InvestEU

7. 1. 2022

Zvláštní režim pro spravedlivou transformaci InvestEU

Druhým pilířem mechanismu pro spravedlivou transformaci je zvláštní režim programu InvestEU (anglicky označovaný jako „Just transition scheme").
Otevřít Zvláštní režim pro spravedlivou transformaci InvestEU
Koordinační schůzka k Operačnímu programu Spravedlivá transformace 04.01.2022

4. 1. 2022

Koordinační schůzka k Operačnímu programu Spravedlivá transformace 04.01.2022

V úterý 4. ledna 2022 proběhla pravidelná koordinační schůzka mezi zástupci uhelných regionů, Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a Ministerstva životního prostředí k přípravám Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST). Hlavním tématem projednání byl Plán spravedlivé územní transforma...
Otevřít Koordinační schůzka k Operačnímu programu Spravedlivá transformace 04.01.2022
18. Národní stálá konference cílila na témata podpory hospodářsky a sociálně ohrožených regionů, brownfieldů i na start nového sedmiletého programového období

16. 12. 2021

18. Národní stálá konference cílila na témata podpory hospodářsky a sociálně ohrožených regionů, brownfieldů i na start nového sedmiletého programového období

Dne 8. 12. se konalo 18. zasedání Národní stálé konference, které se však opět muselo přesunout do online prostoru vzhledem k epidemiologické situaci. I přesto se setkalo více než sto zástupců územních partnerů - regionů, měst, obcí společně s dalšími organizacemi a ministerstvy. Jedná se o nejvě...
Otevřít 18. Národní stálá konference cílila na témata podpory hospodářsky a sociálně ohrožených regionů, brownfieldů i na start nového sedmiletého programového období
Nultá výzva na předprojektovou přípravu strategických projektů OP ST

16. 12. 2021

Nultá výzva na předprojektovou přípravu strategických projektů OP ST

Ve středu 15.12.2021 proběhlo online setkání zástupců Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí s nositeli potenciálních strategických projektů Karlovarského kraje. Nositelé získali od zástupců dotčených resortů cenné informace týkající se tzv. nulté výzvy Operačního p...
Otevřít Nultá výzva na předprojektovou přípravu strategických projektů OP ST
Koordinační schůzka k Operačnímu programu Spravedlivá transformace 7.12.2021

16. 12. 2021

Koordinační schůzka k Operačnímu programu Spravedlivá transformace 7.12.2021

V úterý 7. prosince 2021 proběhla koordinační schůzka mezi zástupci uhelných regionů, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstav životního prostředí k přípravám Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST). Hlavním tématem projednání byla příprava tzv. finančních nástrojů ve spolupráci...
Otevřít Koordinační schůzka k Operačnímu programu Spravedlivá transformace 7.12.2021
Konference budoucnost 2021 představila pozitivní vizi Karlovarského kraje

2. 12. 2021

Konference budoucnost 2021 představila pozitivní vizi Karlovarského kraje

Ve středu 24. listopadu 2021 jsme uspořádali ve spolupráci s Karlovarským krajem akci „Konference Budoucnost 2021", která se věnovala aktuálnímu tématu, tedy transformaci regionu v důsledku postupného útlumu těžby hnědého uhlí a změnám, které v následujících letech nastanou v našem regionu. Hla...
Otevřít Konference budoucnost 2021 představila pozitivní vizi Karlovarského kraje
Menu